Regelement deelnemers koppelwedstrijden

                                 

(1)     De koppels worden door de leden zelf samen gesteld

         De koppels zitten naast elkaar  en gebruiken in totaal maar twee leefnetten, een voor de grote

          vis en een voor de kleinere vissen.

( 1a )  Alleen leden van H.S.V. De “Maashoek”Steyl kunnen aan de koppelwedstrijden deelnemen,

en dienen de kosten voor deze koppelwedstrijden te betalen op de eerste dag van deelnamen.

 

( 2 )  De hengellengte mag tot  max. 6,75  meter zijn, snoer mag tot max. 6,75 meter zijn.

         De totale lengte ( dus hengel +snoer ) mag de 13,50 meter niet te boven gaan.

 

( 3 )   Per wedstrijd is halve KILO   DROOG voer P.P. toegestaan, het gebruik of in bezit hebben van gekleurde maden is verboden.

 

( 4 )   Er mag gevist worden met één hengel  ( zonder molen ) voorzien van een enkel tandige haak .

         Een tweede hengel mag opgetuigd klaar liggen .

         De tweede hengel mag zich beslist niet boven het water bevinden.

 

( 5 )  De loting vindt plaats op de wedstrijddag.  Er wordt drie uur gevist, bijeen komst  ± 12.45 uur

         Loting 13.00 uur,wedstrijd ± 14.00 uur / 17.00 uur.

 

 ( 6 )  Een leefnet bij de koppelwedstrijden  is verplicht.

 

( 7 )  Er wordt gevist op aantal en gewicht. Alle gevangen vis word voor telling en gewicht aangeboden.

         Het hoogste gewicht per wedstrijd en het grootste aantal gevangen vis geeft voor het gewicht 1 punt, tweede plaats 2 punten enz.. Het grootste aantal gevangen vis 1 punt, tweede plaats 2 punten enz.. Na alle geviste koppelwedstrijden worden de behaalde punten van gewicht en aantal gevangen stuks vis opgeteld en de deelnemers met de minste punten wordt koppelkam - pioen, rekening houdende. Bij een gelijk aantal punten na telling van alle geselecteerde koppelwedstrijden geeft het aantal gevangen vis de doorslag.

 

( 8 )   Alle reglementair gevangen vis VERPLICHT ter weging aan te bieden.

 

( 9 )  Indien men niet tijdig aanwezig kan zijn, dient men zich af te melden bij de wedstrijdleiding.

        Will Hammans 06-13281729; cq wedstrijdleiding.

        

(10 ) In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslissen de wedstrijdcommissarissen of

         het vijverregelement

 

( 11) De gevangen vis moet levend aangeboden worden.

 

 

 

Met vriendelijke groet;

Namens bestuur;