Reglement karper 2017

Karper

Reglement karper 2017

 1 ] Het is verplicht een onthaak mat klaar te hebben liggen!!
 2 ] Max. 1 kg voer per persoon per dag ,aard van voer naar eigen believen.
 3 ] M.u.v. van aardappelproducten
 4 ] De tent die geplaatst wordt, moet zo geplaatst zijn dat er voor andere hengel-    sporters vrije doorgang gewaarborgd is.                                                       
 5 ] Vast grondzeil is verboden.
 6 ] Een landingsnet is verplicht, en dient klaar te liggen voor direct gebruik.
 7 ] Radio mag, maar zet deze niet te hard i.v.m. Geluidsoverlast. Ook kunnen de piepers overdag een beetje zachter gezet worden.                                                                

 8 ] Er mag niet in het paaigebied gevist worden .
 9 ] De hengelplaatsing dient onder de volgende voorwaarde geplaatst te zijn:

Er niet over de helft van de vijver gevist wordt. Als richtlijn en handhaving wordt recht vooruit gehanteerd, anders is mogelijk mits er geen hinder is t.o.v. andere hengelsporters. Ons advies hierbij is; als je aan het water komt kijk en informeer bij de medegebruikers hoe hun liggen t.o.v. jouw wensen is.

10] Het is verboden zich in of op het water te bevinden, ook geen voerboot.
11] Geen karpers in een bewaar/weegzak!!!!!!!!!
12] Geen kampvuur!!!
13] Marker is toegestaan, maar gelijk naar het voeren binnenhalen.
14] Een toplood is niet verplicht, maar is wel aan te raden.
15] Er mag met 2 hengels gevist worden met enkelvoudige haak, mits men in het bezit is van een geldig lidmaatschap van de vereniging. Met alleen een dag/week vergunning mag men alleen met ỀỀN hengel vissen.
16] NACHTVISSEN is het gehele jaar toegestaan, mits u een geldige vispas heeft met nachttoestemming en lid bent van H.S.V. De Maashoek alsmede een geldige nachtvisvergunning door H.S.V. De Maashoek afgegeven. Bij het ontbreken van genoemde is oponthoud buiten de dagtijden aan de vijver alsmede de parkeerplaatsen niet toegestaan.
17] Bij gebreken dient u op verzoek van toonder controleurpas de opmerkingen ter harte te nemen en per direct de wijzigingen uit te voeren, danwel het viswater te verlaten.

18] Buiten dit reglement dient men zich te houden aan de gemeentelijk verordening en de landelijke richtlijnen.

 

 

We hopen op een goede vangst en veel visplezier!

Met vriendelijke groet

Het bestuur H.S.V. De Maashoek