Regelement deelnemers dinsdagmiddagwedstrijden

                          

( 1 )  Alleen leden van H.S.V. De “Maashoek”Steyl kunnen aan de dinsdagmiddagwedstrijden           deelnemen en dienen de kosten voor deze dinsdagmiddagwedstrijden te betalen op de eerste             dag van deelnamen.

(1a)  De wedstrijden op de vijver van de Snoekbaars geld het regelement van de Snoekbaars. Leden van de snoekbaars mogen aan deze wedstrijden deelnemen.

          Organisatie van de Maashoek ( Maashoek vijver ) zorgt voor een vergunning voor leden van      de Snoekbaars.

( 2 )  De hengellengte mag tot  max. 6,75  meter zijn, snoer mag tot max. 6,75 meter zijn.

         De totale lengte ( dus hengel +snoer ) mag de 13,50 meter niet te boven gaan.

 

( 3 )   Per wedstrijd is   halve  KILO    DROOG   voer toegestaan, het gebruik of in bezit hebben van gekleurde maden is verboden. Deze voer afspraak geld voor de wedstrijden In de “ Maashoek “visvijver.

 

 ( 4 )  Er mag gevist worden met één hengel  ( zonder molen ) voorzien van een enkel tandige haak .

         Een tweede hengel mag opgetuigd klaar liggen .

         De tweede hengel mag zich niet boven het water bevinden.

 

( 5 )  De loting vindt plaats op de wedstrijddag. Er wordt drie uur gevist.

 

( 6 )   Een leefnet is bij de vijverwedstrijden verplicht.

 

( 7 )  Er wordt gevist op aantal en gewicht. Alle gevangen vis word voor telling en gewicht aangeboden.

         Het hoogste gewicht per wedstrijd en het grootste aantal gevangen vis geeft voor het gewicht 1 punt, tweede plaats 2 punten enz.. Het grootste aantal gevangen vis 1 punt, tweede plaats 2 punten enz.. Na alle geviste vijverwedstrijden worden de behaalde punten van gewicht en aantal gevangen stuks vis opgeteld en de deelnemer met de minste punten wordt vijverkam - pioen, rekening houdende, dat twee wedstrijden (slechtste = de wedstrijden met het slechtste resultaten) afvalt. Bij een gelijk aantal punten na telling van alle geselecteerde wedstrijden geeft het aantal gevangen vis de doorslag. Bij afwezigheid, bij een of meerdere wedstrijden, wordt het aantal punten van die wedstrijd(en) maximaal berekend. Maximaal is het aantal deelnemers van die wedstrijd + twee. Als deze persoon zich niet afgemeld heeft.

 

( 8 )   Alle Reglementair gevangen vis VERPLICHT ter weging aanbieden.

 

( 9 )  Indien men niet tijdig aanwezig kan zijn, dient men zich af te melden bij de wedstrijdleiding.

        Will Hammans 06-13281729; cq wedstrijdleiding.

        

(10 ) In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslissen de wedstrijdcommissarissen of

         het vijverregelement

(11) Elke deelnemer dient tenminste de helft + 1 wedstrijden mee gevist te hebben om voor een prijs in aanmerking te komen. Mochten er zich problemen voordoen meld dit bij Wiel Smeets

of een der bestuursleden.

( 12) De gevangen vis moet levend aangeleverd worden.

Met vriendelijke groet;

Namens bestuur;